Kite Landboarding

För denna form av kajting använder man en bräda som påminner om en stor skateboard fast med fotbindningar. Brädan har alltså hjul och körs över land, vanligen över öppna fält, i parker och längs stränder. När man är nybörjare är det bäst att välja så öppna och platta områden som möjligt, men avancerade åkare kan ta sig an även kuperad terräng.

landboardingPrecis som för kajting över vatten finns det många olika saker man kan göra över land, till exempel hopp, utföra konster i luften och försöka ta sig fram så fort som möjligt.

Drakarna som används ligger vanligen inom spannet 3,5 meter – 12 meter, men både mindre och större drakar förekommer. Linorna är vanligen 15 meter – 30 meter långa. Två, tre eller fyra linor är vanligast.

Rekommenderad vindstyrka är 8 knop – 40 knop. Jämn vindstyrka är att föredra, särskilt om man är nybörjare.

Att använda en mountain board

Att använda en mountain board (bergsbräda) är populärt vid kite landboarding, eftersom en sådan bräda är anpassad för att åka över andra underlag än asfalt och liknande släta ytor. Till skillnad från en vanlig skateboard brukar en bergsbräda har fotbindningar och stora luftfyllda däck med grovt mönster. På många vis påminner den mer om en snowboard än om en skateboard.

Tricks

Många av de manövrar vi ser skickliga landboarders göra är baserade på manövrar som utförs i wakeboarding och vid kitesurfing över vatten. Det finns till exempel landboarders som utföra rotationer, flips och grabs uppe i luften. En del element har också lånats in från traditionell skateboarding, såsom ramper och grinders.

Board-off involverar att lösgöra brädan från fötterna i luften, och till exempel snurra runt den, innan brädan sätts fast igen innan landning.