Kraftdrake

En powerkite, eller kraftdrake, är en stor drake som är utformad för att kunna dra eller lyfta upp något. På engelska kallas den också för traction kite. En kraftdrake används vid aktiviteter som kitesurfing, kitebuggy, snökajting, kitesailing, med mera. När man på svenska använder det försvenskade ordet kajt är det vanligen en kraftdrake man avser och inte någon typ av drake som bara är avsedd att lyfta sig själv och sin lina.

drakeDet finns flera olika sorters kraftdrakar, bland annat Soft Single Skin, Foilkite, SLE (supported leading edge kite) och LEI (leading edge inflatable kite, även kallad tubekite).

Eftersom kraftdrakar används för så många olika aktiviteter varierar deras utformning beroende på vad de är tänkta att användas till. Det finns till exempel vissa kraftdrakar som är avsedda för användning över vatten och andra som är anpassade för att användas över land. Hur mycket lyftkraft som krävs och hur pass detaljerat man behöver kunna styra draken påverkar också utformningen. De minsta kraftdrakarna på marknaden är kring 1,2 kvadratmeter medan de största är 50 kvadratmeter eller mer. Bland vanliga hobbyanvändare är kraftdrakar på 4 kvadratmeter eller mindre vanligast.

Det kontrollsystem som används för att styra kraftdraken är vanligen baserat på ett handtag eller på en bom, samt minst två olika linor. Upp till fem olika linor är vanligt. När en kraftdrake flygs med två linor är den absolut vanligaste konfigurationen topplina (kraftlina) och bottenlina (bromslina). Att kontrollera draken med enbart två linor kräver stora armrörelser, särskilt om man vill flyga en stor drake. Med fyra linor istället för två kan man minska armrörelserna och det blir också enklare att göra snabba vändningar. Att använda fyra linor är särskilt populärt bland de som ägnar sig åt kite buggy.

Exempel på aktiviteter där man brukar använda en kraftdrake (power kite)

 • Kitesurfing
 • Kitebuggy
 • Kite jumping
 • Skridskoåkning efter drake
 • Rullskridskoåkning efter drake
 • Kiteboating / Kitesailing
 • Man lifting (i en sele)
 • Snowkiting på skidor (kite skiing) eller snowboard (kite boarding)
 • Kite landboarding

Soft Single Skin – den enklaste av alla kraftdrakar

Soft Single Skin är den enklaste av alla kraftdrakar och består precis som namnet anger ett enda lager tyg och saknar rigida delar. I den här gruppen hittar vi till exempel den välkända draken NASA Parawing (NPW) som har stor dragkraft men är svår att manövrera, och spannet vindförhållanden som NPW fungerar riktigt bra i är tämligen litet.

NPW är populär i situationer där enkelhet är viktigt och det inte kommer att krävas snabba vändningar och andra manövrar. NPW som draghjälp kan till exempel fungera väldigt bra för den som vill skida eller åka släde rakt fram över en isbelagd och snöig sjö. Däremot är NPW inte ett förstahandsval för den som vill ägna sig åt att hoppa upp i luften och utföra avancerad luftakrobatik under sin drake.

Fördelar med Soft Single Skin:

 • Okomplicerad
 • Inga celler som kan gå sönder
 • Billig jämför med de flesta andra kraftdrakar
 • Mycket dragkraft per kvadratmeter
 • Det krävs inte stark vind för att draken ska fungera bra
 • Lättpackad. Den har bara ett lager tyg och inga rigida delar. Stor fördel för den som behöver transportera sin drake i ryggsäcken.
 • Brukar inte samla på sig särskilt mycket sand / snö / smuts

Det finns Soft Single Skin-drakar som fungerar som ett alternativ till friflygande spinnaker på segelbåtar. Att ha en drake som fångar upp vind långt över båten har flera fördelar.